Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Режим роботи. Правила користування Правила користування бібліотекою

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Режим роботи. Правила користування

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” та іншими законодавчими актами.

1.2. Обласна бібліотека для юнацтва є універсальна культурно-просвітницька бібліотечно-бібліографічна установа.

1.3. Основні види послуг — безкоштовні.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Основними напрямками бібліотечної діяльності є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

2.2. Бібліотека повинна сприяти:

 • вихованню молоді на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами;
 • всебічному розвитку, реалізації здібностей і таланту юнаків і дівчат.


III. ПРАВА ЧИТАЧІВ ПРИ КОРИСТУВАННІ БІБЛІОТЕКОЮ

3.1. Бібліотекою мають право користуватись юнацтво віком від 15 до 21 року та будь-які бажаючі незалежно від статі, соціального походження, віку, національності, освіти, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації.

3.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в країні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

3.3. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат /крім комерційних баз даних/;
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент /МБА/;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
 • брати участь у всіх заходах, які проводяться у бібліотеці.

3.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5-ти документів (користувачі родинних формулярів — не більше 12 документів), які видаються терміном: книги — на 30 днів; періодичні видання — на 15 днів; грамплатівки — на 5 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

3.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений /не більше 2-х разів підряд/, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

3.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх /або копії/ з інших бібліотек через МБА.

3.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право на користування тільки її читальним залом.

ІV. ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧІВ ПРИ КОРИСТУВАННІ БІБЛІОТЕКОЮ

4.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, повідомляють дані, необхідні для оформлення читацького формуляру і заповнення реєстраційної картки.

В разі зміни місця проживання, зміни прізвища читач повинен повідомити про те бібліотеку у місячний термін.

4.2. Юнаки та дівчата до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документів їх батьків, або особи, під наглядом якої вони перебувають.

Підлітки, що знаходяться під наглядом учбової чи лікувальної установи, записуються до бібліотеки на прохання цих установ.

4.3. Записуючись до бібліотеки, читач знайомиться з правилами користування бібліотекою і обов'язково підтверджує про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.

4.4. При одержані документів з бібліотечного фонду читач повинен перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

4.5. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом читача.

4.6. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен:

 • дбайливо ставитись до друкованих творів і інших матеріалів, отриманих з фондів бібліотеки, виявити постійну турботу про їх збереження;
 • не робити в них ніяких позначок, не виривати і не гнути аркуші;
 • не виносити з читального залу, а також з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані в читацькому формулярі, або інших облікових документах;
 • не порушувати розміщення фонду у відділах з відкритим доступом;
 • не виймати картки з каталогів та картотек.

4.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

4.8. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

4.9. Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці, поводити себе чемно, з повагою ставитись до бібліотекарів. Особи в нетверезому стані, неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

4.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності, згідно із законодавством.

4.11. Читач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про зміст порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

V. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Бібліотека зобов'язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 • удосконалювати бібліотечне, бібліографічне, довідково-інформаційне обслуговування;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів, допомагати їм у виборі необхідної літератури і інших матеріалів за допомогою усних консультацій, каталогів, картотек, рекомендаційних посібників, довідково-інформаційних видань;
 • організовувати тематичні виставки, виставки нової літератури і проводити масові заходи.

5.2. У випадку відсутності у фонді бібліотеки необхідних читачам книжок, або інших матеріалів, замовляти їх через МБА.

5.3. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

5.4. Звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ

Інтернет – центр створено з метою надання кожному користувачеві бібліотеки можливості безкоштовного доступу до світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу Інтернет та інформаційної підтримки молодіжних громадських організацій.

Кожен користувач незалежно від місця проживання має право на отримання інформації в Інтернет - центрі бібліотеки. Перед початком роботи необхідно записатися і отримати дозвіл на роботу у працівника Центру.

Для членів регіонального відділення Всеукраїнської громадської молодіжної організації «Союз Молоді Регіонів України» завдяки спонсорській допомозі якої створено Інтернет-центр, щодня з 15.00 до 18.00 резервується одне робоче місце за попереднім записом.

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

 • попередньо замовити час роботи в Інтернет - центрі особисто або по телефону;
 • ознайомитися з правилами користування мережею Інтернет;
 • користуватися Інтернетом протягом однієї години;
 • в разі запізнення більш як на 15 хвилин, право користування комп’ютером на попередньо замовлений час передається іншому відвідувачу;
 • продовжувати роботу в мережі Інтернет в разі відсутності наступного в черзі користувача ще одну годину;
 • використовувати Інтернет для інформаційно-освітніх потреб;
 • роздрукувати або копіювати інформацію на власний інформаційний носій (за правилами надання платних послуг);
 • брати участь у презентаціях, тренінгах, практикумах, конференціях, форумах, які організує бібліотека спільно з соціальними партнерами та в інших інформаційно-просвітницьких заходах за окремим планом роботи центру;
 • одержувати необхідні для роботи веб-бібліографічні та методичні матеріали бібліотеки;
 • бути спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової підтримки Інтернет – центру.


КОРИСТУВАЧАМ ІНТЕРНЕТ – ЦЕНТРУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • псувати обладнання;
 • знищувати, додавати і модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення;
 • інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернету або з власних інформаційних носіїв на комп’ютери Інтернет - центру;
 • зберігати на жорстокому диску особисті файли;
 • порушувати закони копірайту (копіювати програмне забезпечення, що захищене законом про авторське право);
 • неправомірно «скачувати» і використовувати ліцензії на програмне забезпечення;
 • переглядати і розповсюджувати заборонені законом матеріали, сайти, що містять зображення порнографічного змісту або пропагують насилля над особистістю;
 • без дозвілу працівника Інтернет-центру скачувати будь-яку інформацію.

За порушення цих правил адміністрація бібліотеки залишає за собою право заборонити користуватися Інтернет-центром.

БІБЛІОТЕКА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:

 • зміст Інтернет – сайтів, правдивість або точність розміщеної там інформації;
 • будь-який зрив у роботі з технічних причин, не залежних від працівників Інтернет - центру. В такому разі користувачеві буде призначено інший час роботи або запропоновано альтернативні джерела інформації.

У випадку будь-яких збоїв технічного характеру відвідувач повинен повідомити про це працівника центру.

Адміністрація бібліотеки попереджає: за навмисне псування обладнання та програмного забезпечення Інтернет-центру користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Цікава стаття? Поділися нею з іншими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.