Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Регламентуючі документи Положення про платні послуги

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Регламентуючі документи

Положення про платні послуги, які надаються Миколаївською обласною бібліотекою для юнацтва

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює механізм визначення вартості та основні засади організації платних послуг, які надаються Миколаївською обласною бібліотекою для юнацтва (далі – Бібліотека) згідно з її основною діяльністю.


1.2. При наданні платних послуг Бібліотека керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України “Про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про авторські і суміжні права”, “Про захист прав споживачів”, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, “Порядком визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, затвердженим наказом Міністерства культури України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Статутом Бібліотеки та Правилами користування Бібліотекою.


2. Організація платних послуг

2.1. Рішення про впровадження платних послуг або про припинення їх надання самостійно приймається Бібліотекою та оформляється відповідним наказом.

2.2. Перелік платних послуг, із зазначенням вартості кожної з них, формується Бібліотекою відповідно до чинного законодавства України з урахуванням попиту користувачів і можливостей Бібліотеки щодо їх надання, і затверджується наказом.

2.3. Порядок надання кожної з послуг, із зазначенням часу, місця і способу їх надання, визначається відповідно до чинного законодавства та затверджується наказом.

2.4. Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну, доступну та достовірну інформацію щодо умов надання кожної конкретної платної послуги.

2.5. Питання організації надання платних послуг належить до компетенції  директора. Безпосереднє надання платних послуг та їх оформлення здійснюють відповідальні працівники структурних підрозділів Бібліотеки, до функцій яких належить надання цих послуг. Бухгалтерська служба Бібліотеки веде облік та звітність, пов’язані з наданням платних послуг.


3. Визначення вартості платних послуг

3.1. Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються Бібліотекою, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

3.2. Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку, і має бути не менше розміру понесених витрат.

3.3. Собівартість (калькуляція) платної послуги розраховується на підставі технологічної карти на надання конкретної послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.

3.4. Технологічну карту послуги складає завідувач структурного підрозділу, до функцій якого входить надання цієї послуги, з урахуванням Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України.

3.5. Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від господарської діяльності Бібліотеки.

3.6. Оприлюднення інформації про вартість послуг, яка діє на дату їх надання, здійснюється із застосуванням інформаційних засобів (інформаційні дошки, веб-сайт Бібліотеки тощо).


4. Використання коштів від платних послуг

4.1. Кошти, одержані від надання платних послуг, є додатковим джерелом фінансування Бібліотеки, і використовуються відповідно до Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг, у тому числі на:

  • оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;
  • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
  • безпосередні матеріальні витрати (придбання матеріалів, господарських та канцелярських товарів);
  • оплату послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при надання платних послуг (електрична енергія, заправка та поточний ремонт оргтехніки, периферійного обладнання, доступ до Інтернету);
  • капітальні витрати;
  • інші накладні витрати (бланки, послуги зв’язку, охорона приміщень, страхування майна, заробітна плата та нарахування на заробітну плату провідного бухгалтера, відповідального за облік платних послуг);
  • інші витрати відповідного до чинного законодавства.5. Здійснення обліку та контролю

5.1. Отримання, розподіл та контроль за використанням коштів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

5.2. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг відповідно до законодавства.

5.3. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, складається і подається відповідно до чинного законодавства.

5.4. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несуть директор та головний бухгалтер Бібліотеки.


Положення про платні послуги, які надаються Миколаївською обласною бібліотекою для юнацтва, затверджено наказом МОБЮ №22 від 30.05.2017р.

Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.