Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Інформаційно-ресурсний центр Віртуальні виставки Знай про Європу більше

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інформаційно-ресурсний центр - Віртуальні виставки

“Європа — це досвід багатьох віків”.
Микола ХвильовийШановні друзі!
Європейський Союз — це унікальне міжнародне утворення, інтеграційне об'єднання 27 країн на основі спільних людських і демократичних цінностей, яке має на меті досягнення стабільності, миру та процвітання. Ця віртуальна виставка підготовлена в рамках комплексної бібліотечної культурно-освітньої програми “Європейська світлиця”. Представлені на ній видання з фонду Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва допоможуть вам отримати знання про спільну європейську спадщину, діяльність Європейського Союзу, європейську інтеграцію України.


Розділ І. Європа — наш спільний дім

Довгань Г. Д. Країнознавство : довідник / Г. Д. Довгань, А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник. — Х. : Веста ; Ранок, 2007. — С. 7—202. : іл.

Довідник являє собою комплексний виклад матеріалу з курсу “Країнознавство” для поглибленого вивчення географії в 10-11 класах. До уваги читача — докладна характеристика понад 60 країн світу: особливості їхнього географічного положення, історичного розвитку, господарства і культури.

В першому розділі довідника інформацію про країни Європи згруповано у 5 частинах: Західна Європа, Північна, Південна, держави-карлики. Окрема глава присвячена країнам Центрально-Східної та Східної Європи, які мають спільні кордони з Україною: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Білорусі і Росії.

Призначений для вчителів географії, школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться географією.

Мальська М. П. Туристичне країнознавство: Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. — К. : ЦУЛ, 2009. — 224 с.

Збільшення обсягів туристичних потоків, зокрема в Європі, зумовлює зростання практичної ролі та значення туристичного країнознавства. Навчальний посібник є першим у серії “Туристичне країнознавство”, яка започаткована кафедрою туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У виданні розглянуто туристично-рекреаційний потенціал 29 країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам'ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти. У додатках міститься багато цікавої інформації: тексти Законів України “Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України”, “Про державний кордон України”; адреси і телефони — Посольств та Консульств України в країнах Європи, постійних представництв і місій при міжнародних організаціях (ООН, НАТО, Рада Європи, ЮНЕСКО, Європейський Союз та інші), Генеральних консульств України, Почесних консулів України.

Для студентів спеціальностей “Менеджмент організацій” і “Туризм” вищих навчальних закладів.

Фонтейн П. Європа в 10 пунктах / Паскаль Фонтейн ; ред. С. Павловський. ― К. : Альтернативи, 1999. ― 64 с. : іл.

Автор цього видання — Паскаль Фонтейн, експерт Європейського Союзу, професор, який деякий час був викладачем Інституту політичних студій у Парижі. До уваги читача — коротка історія європейської інтеграції, інформація про інституції Європейського Союзу, економічний, валютний, політичний союз, оборону і єдиний ринок, спільну політику, а також розглянуто аспекти взаємодії ЄС і світу, перспективи подальшого розвитку Європейського Союзу. В додатках ви можете ознайомитись з основними датами історії європейської інтеграції (з 1950 до 1999 року), з Представництвом Європейської комісії в Україні. Звертаємо вашу увагу, що інформацію у виданні подано станом на грудень 1999 року.

Фонтейн П. Європа у 12 уроках / Паскаль Фонтейн. ― К. : Віва-Принт, 2008. ― 56 с.

Це видання написано у 2003 і доповнено у 2006 році Паскалем Фонтейном, і є продовженням попереднього видання — “Європа у 10 пунктах”.

Яка мета ЄС? Чому та яким чином його було створено? Як він працює? Що він дав своїм громадянам і які нові проблеми постають перед ним сьогодні? Як має змінитися Європейський Союз, якщо він розшириться до 30 країн? Чи може ЄС успішно конкурувати з іншими крупними економіками в епоху глобалізації? Чи здатна Європа продовжувати відігравати провідну роль на світовій арені? Саме ці питання розглянуто у книзі.


Розділ ІІ. Європейські горизонти України

Країни Євросоюзу та Україна : навч. посіб.-довідник / упоряд. Я. Бухней ; за ред. О. Крисюка. — Тернопіль : Астон, 2008. — 208 с.

Це видання — результат праці творчої групи вчителів-географів м. Львова під егідою міського інформаційно-методичного центру освіти, зокрема методиста ІМЦО Ярослави Йосипівни Бухней та Олега Степановича Крисюка — учителя-методиста Класичної гімназії при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Затверджено до друку вченою радою Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Автори розглядають європейську інтеграцію України як шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС, наближення соціальних умов України до високих європейських стандартів, підвищення рівня життя й добробуту населення, зміцнення національної безпеки України.

Якими є стосунки України з іншими країнами ЄС, які перспективи вимальовуються перед Україною в недалекому майбутньому? Ці та інші питання висвітлюються у пропонованій книзі. Водночас її можна розглядати не тільки як посібник, але й як довідник про країни ЄС, оскільки у книзі розміщено довідковий матеріал про кожну країну ЄС, а також різні цікавинки про ці країни.

Рекомендується викладачам географії, студентам, учням шкіл, широкому колу читачів, які цікавляться географією, проблемами Євросоюзу, перспективами вступу України в ЄС.

Голуб Н. В. Україна та міжнародні організації : інформаційно-довідкове видання / Н. В. Голуб, П. А. Клімкін. — К. : Кондор, 2003. — 212 с.

В інформаційно-довідковому виданні висвітлюються історія створення, основні функції, організаційні основи, механізми роботи та напрями діяльності міжнародних організацій, в яких Україна є членом або прагне набути членства. Увага приділяється участі України в діяльності таких організацій, як ООН, Рада Європи, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, СНД, окремих регіональних ініціативах. З огляду на задекларовані Україною стратегічні цілі на європейську та євроатлантичну інтеграцію більш детально розглядається діяльність Європейського Союзу та НАТО, а також основні сфери співробітництва нашої держави з цими міжнародними структурами.

Для студентів, фахівців-міжнародників, усіх, хто цікавиться міжнародними відносинами та зовнішньою політикою нашої держави.

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. — К. : ЦУЛ, 2008. — 172 с.

Навчальний посібник видано за рішенням вченої ради Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Висвітлюється історія створення і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України.

Розділ “Європейська інтеграція України” містить наступну інформацію: історія відносин Україна — Європейський Союз та їх співробітництво; Україна і — Світова організація торгівлі, Болонський процес; українсько-російські взаємовідносини в контексті європейської інтеграції. Корисним для студентів буде додатковий матеріал: перелік країн, що входять до європростору, учасниць Болонського процесу, в яких введено єдиний диплом європейського зразка; показники валового внутрішнього продукту на душу населення.

Також представлені завдання для тестової перевірки знань студентів, теми рефератів, тематика науково-практичних конференцій, круглих столів, питання для дискусій, вікторин, олімпіад, конкурсів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Україна на шляху до Європейського Союзу. ― Варшава : Управління комітету європейської інтеграції, 2006. ― 189 с.

Це видання підготовлено в рамках партнерського проекту “Україна на шляху до ЄС” урядової інституції, яка з 1996 року координує політику європейської інтеграції Польщі, — Управління комітету європейської інтеграції, і найстарішої польської неурядової організації — Фонду імені Стефана Баторія. Проект передбачав організацію публічних семінарів у 9 містах східної і південної території України; 2 експертні семінари у Києві. Усі статті, представленні у виданні, підготовлені на основі тематики, що піднімалася на семінарах. Окремий розділ — це вдалий польський досвід шляху до Європейського Союзу, його окремі аспекти. Цікавими для користувачів будуть результати суспільних досліджень щодо європейського вибору України, програми освітньої політики ЄС, рамки співпраці вищих навчальних закладів і європейського наукового середовища.

Україна на шляху до Європи / упоряд. В. Шкляр, А. Юричко. ― К. : Етнос, 2006. ― 496 с.

Видання випущено за програмою “Українська книга” і об'єднує статті провідних вчених-політологів, журналістів, державних діячів, у яких висвітлюються проблеми глобалізації і націоналізму, інтеграції до ЄС, журналістики (свобода слова і морально-етичні принципи), аналізується досвід країн, які пройшли цей шлях, а також проблеми і набутки України в реалізації стратегічної мети.

В додатках ви можете ознайомитись з Планом дій Україна — ЄС на 2005-2007 роки; стратегією інтеграції України до ЄС і Угодою про партнерство та співробітництво між європейськими співтовариствами і Україною; паспортною довідкою щодо відносин між Україною та ЄС у 1991-2004 роках.

Розділ ІІІ. Європейський Союз шляхами самовизначення

Довгань В. М. Європейський Парламент: правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу : монографія. ― К. : КНТ, 2007. ― 204 с.

Автор — Віктор Миколайович Довгань, кандидат юридичних наук, магістр європейського права і економіки, спеціаліст з міжнародного права, викладач факультету правничих наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Має досвід роботи у проекті USAID з питань вступу України до СОТ та сприяння іноземним інвестиціям; Українсько-європейському консультативному центрі з питань законодавства (UEPLAC). Видання рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

В монографії здійснено аналіз інституційного механізму Європейських Співтовариств та Європейського Союзу, ролі і місця Європейського Парламенту в системі органів, компетенції в процесі прийняття рішень та правових основ міжпарламентського співробітництва між Україною та Євросоюзом. Розглянуто етапи становлення та розвитку Європейського Парламенту в контексті реформування ЄС та створення Євросоюзу. В роботі порівнюється порядок формування та внутрішня структура Європейського Парламенту з представницькими асамблеями міжнародних організацій та парламентами держав.

Монографія буде корисною для державних службовців та практикуючих юристів, які займаються питаннями співробітництва з ЄС, а результати дослідження можуть бути використані науковцями, викладами та студентами вищих навчальних закладів.

Копійка В. В. Європейський Союз : заснування і етапи становлення : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. ― К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. ― 448 с.

Цей навчальний посібник — один з перших вітчизняних підручників, присвячених історії й аналізу сучасного стану європейської інтеграції. Висвітлені витоки й еволюція ідей і концепцій єдиної Європи; аналіз концептуально-теоретичних підходів до шляхів розвитку європейської інтеграції, а також сучасних моделей і концепцій євроінтеграційних процесів.

Структура навчального посібника побудована згідно з основними етапами інтеграційних процесів у Європі, починаючи з ранніх повоєнних років і закінчуючи кінцем 90-х. Подано послідовну характеристику основних етапів становлення комунітарного економічного, валютно-фінансового, політико-правового і соціального простору. Приділена увага і проблематиці входження України до Європейського Союзу. Додатки містять багато цікавої інформації, представленої у вигляді карт, таблиць, схем і діаграм.

Затверджено до видання Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Розраховано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, а також стане в нагоді аспірантам і викладачам, які займаються проблемами інтеграційних процесів у Європі.

Політика європейської інтеграції : навч. посіб. / під ред. В. Г. Воронкової. ― К. : Професіонал, 2007. ― 512 с.

Навчальний посібник присвячений аналізу концептуальної парадигми політики європейської інтеграції, зокрема, політичних, соціальних, культурних чинників євроінтеграції, ролі громадської думки у процесах євроінтеграції, перспектив розширення співробітництва України та ЄС, перешкод, які стоять на шляху до ЄС. Проаналізовано основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної політики; запропоновано основні засади стратегії розширення співпраці України з країнами ЄС; обгрунтована концепція етнонаціонального буття та роль національної держави в умовах глобалізації та євроінтеграції.

Видання розраховано на студентів, магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів, працівників державних органів влади.

Словник-довідник Європейського Союзу / ред. Ю. Марченко. ― К. : К.І.С., 2001. ― 152 с.

Головна мета цього видання — допомогти зорієнтуватися в морі понять і термінів, дати напрямок для подальшого пошуку.

Перша частина присвячена Європейському Союзу як міждержавному об'єднанню. Крім глосарія основних термінів вона містить короткі загальні відомості про інституції ЄС, хронологію головних подій та інформаційні ресурси ЄС в Інтернеті. В другій частині вміщено відомості, які безпосередньо стосуються взаємовідносин України з Європейським Співтовариством, а також проекти ТАСІС в Україні.

Укладачі рекомендують інформаційні джерела Інтернету: сервер “Європа”  та сайт Представництва Європейської Комісії в Україні

Європа майбутнього: Європейський Союз перед наступним розширенням / М. Беме, А. Фукс, Ш. Раппенглюк, С. Штох. ― Мюнхен: Швальбах, 2005. ― 296 с.

Видання здійснено в рамках проекту “Формування європейської свідомості шляхом проведення рольових ігор у ВНЗ України” і містить матеріали дослідницької групи “Молодь і Європа”.

Глава І містить інформацію про питання розширення і поглиблення ЄС; глава ІІ — це ділова гра (ідея, можливі варіанти, сценарій, ролі учасників, перебіг гри, часові та організаційні рамки); глава ІІІ — рольові профілі (Європейська комісія, Депутати Європейського парламенту, члени Ради ЄС, кандидати на вступ, представники мас-медіа); глава IV — містить матеріали для копіювання рольових профілів; глава V — це необхідні для гри матеріали (бланки і зразки протоколу переговорів, регламенту, заяв про прийом, запрошень і повідомлень, угод і висновків та інших документів). Цікавим є фактичний та аналітичний матеріал щодо ролі кожної країни-члена в ЄС, її відношення до реформ, розширення і подальшого розвитку ЄС, підтримки чи, навпаки, побоювань і несприйняття окремих пропозицій.


Для отримання більш детальної інформації також радимо скористатися сайтом
Представництва України при Європейському Союзі
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.