Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Регламентуючі документи Положення про відділ автоматизації бібліотечних процесів

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Регламентуючі документи

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ автоматизації бібліотечних процесів
Миколаївської обласної бібліотеки
для юнацтва

1. Загальні положення

1.1. Відділ автоматизації бібліотечних процесів (ВАБП) є самостійним структурним підрозділом обласної бібліотеки для юнацтва (бібліотека). Підпорядковується безпосередньо директору бібліотеки та його заступнику з основної діяльності.

1.2. Діяльність відділу визначається постановами та рішеннями Уряду, Законом України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про захист персональних даних”, Наказом Міністерства культури України “Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи” від 29.12.2008 № 1631/0/16-08, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, чинними Міждержавними та Державними стандартами, Статутом бібліотеки, офіційними матеріалами з бібліотечної справи, рекомендаціями методичних центрів, наказами та розпорядженнями вищих органів, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників бібліотеки, річним планом роботи, наказами та розпорядженнями керівництва бібліотекою, Положенням про відділ.

1.3. Зміни в напрямках діяльності відділу здійснюються в узгодженні з керівництвом бібліотеки й затверджуються наказом директора бібліотеки.

1.4. Відділ організовано для автоматизації бібліотечних процесів; розширення інформаційного простору бібліотеки; створення власних друкарських і електронних ресурсів бібліотеки; навчання бібліотекарів інформаційним технологіям, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. В структуру відділу входить Сектор медіа-освіти і творчості молоді

Робота відділу проводиться відповідно до цього Положення, “Правил користування бібліотекою і плану, затвердженого директором.

2. Основні цілі і завдання Відділу

2.1. Раціональне використання матеріально-технічних ресурсів для забезпечення необхідного рівня надання інформаційних послуг та їх розширення.

2.2. Підтримка і розвиток систем комп'ютерних комунікацій у бібліотеці

2.3. Aвтоматизація бібліотечних процесів і використовування готового програмного забезпечення (ПЗ).

2.4. Організація безперебійної роботи технічних та програмних засобів.

2.5. Організація розмежування доступу до інформації та її збереження.

2.6. Сприяння скороченню застосування ручної бібліотечної праці і підвищення її продуктивності.

2.7. Інтеграція бібліотеки у світовий інформаційний простір.

2.8. Навчання та надання консультацій бібліотекарям ОБЮ та районних ЦБС Миколаївської області з питань впровадження комп'ютерних технологій в роботу бібліотек.

2.9. Здійснення редакційно-видавничої діяльності.

3. Зміст і основні форми роботи
Відділ, відповідно до покладених на нього задач, виконує наступні функції:

3.1 Установка, супроводження та усування збоїв і відмови в роботі програмного забезпечення (ПЗ) в усіх відділах бібліотеки

3.2 Адміністрування інформаційно-бібліотечної програми «УФД/Бібліотека».

3.3 Участь в розробці цільових і перспективних програм, положень, планів і інших документів, сприяючих автоматизації бібліотечних процесів.

3.4 Забезпечення раціональної організації накопичення, зберігання та ведення баз даних та інформаційних масивів.

3.5 Установка, підключення, технічне обслуговування, проведення профілактичних робіт засобів комп'ютерної техніки; безперебійність їх функціонування та правильність експлуатації.

3.6 Участь у придбанні засобів обчислювальної техніки, необхідних матеріалів і комплектуючих та в укладанні договорів зі спеціалізованими сервіс-центрами на ремонт обчислювальної техніки.

3.7. Організація розмежування доступу до баз даних, їх збереження, реорганізація та створення архіву.

3.8 Адміністрування та внесення оновлень на web-сайт, редагування та наповнення текстовою та графічною інформацією, контроль за змістом сайту.

3.9 Навчання та надання консультацій співробітникам бібліотеки з автоматизації бібліотечних процесів та використання нових інформаційних технологій.

3.10 Коректура, літературне та технічне редагування матеріалів видавничої діяльності.

3.11 Розробка комп’ютерного дизайну і друкування видавничої продукції бібліотеки.

3.12 Організація, забезпечення та контроль виконання встановлених вимог щодо захисту персональних даних, внесених до електронної бази даних “Читач”.

3.13 Презентація бібліотеки як сучасної установи, відкритої до спілкування, змін та інновацій.

3.14 Поширення медіа-інформації про заходи та послуги бібліотеки.

3.15 Проведення масових заходів.

4. Взаємодія з відділами бібліотеки:

4.1. Зі всіма відділами бібліотеки

4.1.1. при формуванні річних і перспективних планів розвитку бібліотечно-інформаційних систем;

4.1.2. при визначенні напрямів автоматизації бібліотечних процесів;

4.1.3. технічне обслуговування автоматизованих робочих місць;

4.1.4. надання консультативної допомоги з питань роботи на ПК та в бібліотечній мережі;

4.1.5. розробка, впровадження та адміністрування внутрішньобібліотечного електронного корпоративного проекту з метою удосконалення управлінської діяльності;

4.1.6. координація та контроль за своєчасне інформаційне наповнення сайту;

4.1.7. розробка інтерактивних і онлайн ігор, турнирів та вікторин, технічний супровід заходів;

4.1.8. з питань редакційно-видавничої діяльності.

4.2. З відділом комплектування і обробки літератури взаємодіє з питань:

4.2.1. надання консультативної допомоги в автоматизації процесу комплектування і обробки документів в інформаційно-бібліотечній програмі «УФД/Бібліотека»;

4.2.2. надання допомоги в установці, підтримці в робочому стані електронної частини ДБА.

5. Керівництво і персонал Відділу:

5.1. Відділ очолює завідуючий, який призначається директором бібліотеки.

5.2. Завідуючий керує діяльністю Відділу, забезпечуючи рішення покладених на нього задач, і несе відповідальність:
за організацію роботи Відділу;
за стан трудової і виробничої дисципліни у Відділі.

5.3. Обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями і  Правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими директором бібліотеки.

5.4. Число співробітників визначається штатним розписом.

6. Права та відповідальність

6.1. Працівники Відділу мають право:

6.1.1. Вимагати від керівництва умов праці згідно із Правилами Міністерства охорони здоров’я в Україні від 10.12.1998 р. „Державні санітарні правила й норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин”.

6.1.2. Залучати фахівців інших відділів бібліотеки для надання інформації та документів, необхідних для виконання покладених на Відділ функцій.
6.1.3. Перевіряти робочий стан комп’ютерної техніки, у разі потреби проводити профілактичні дії.

6.1.4. Проводити контроль за правильним використанням комп'ютерної та оргтехніки в підрозділах бібліотеки.

6.1.5. Перевіряти та контролювати дотримання вимог до експлуатації комп’ютерної техніки.

6.1.6. Призупиняти експлуатацію засобів комп'ютерної техніки, що використовується в мережі бібліотеки, до окремого розпорядження керівника бібліотеки у випадках порушень правил експлуатації, що створюють загрозу безпеці персоналу, технічному стану комп'ютерних засобів або інформаційному забезпеченню систем автоматизації.

6.1.7. Визначати потребу у модернізації або у придбанні нової техніки та надавати клопотання щодо її вирішення.

6.1.8. Визначати потребу та доцільність придбання програмних засобів та використання їх у відділах бібліотеки.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність:

6.2.1. За якість та своєчасне виконання покладених цим Положенням на Відділ завдань та функцій відповідальність несе завідуючий відділу.

6.2.2. Ступінь відповідальності працівників Відділу встановлюється відповідно до посадових інструкцій.

6.2.3. За підтримку у робочому стані локальної мережі бібліотеки.

6.2.5. За підтримку у робочому стані електронної пошти.

6.2.6. За якість впроваджених програмних засобів та рішень.

7. Заключні положення

7.1. Покладання на працівників Відділу обов’язків, не передбачених цим Положенням, що не відносяться до компетенції відділу або суперечать чинному в Україні законодавству, не допускається.

Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.