Головна | Афіша | E-FreeLibrary | Каталог | Блог | Контакти
Головна Давайте познайомимось Регламентуючі документи Положення про науково-методичний відділ

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Давайте познайомимось - Регламентуючі документи

Положення про науково-методичний відділ
Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва


1. Загальні положення
1.1. Науково-методичний відділ (НМВ) є самостійним структурним підрозділом Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (МОБЮ) і підпорядковується безпосередньо директору бібліотеки.

1.2. Діяльність відділу визначається Законами України “Про культуру”, “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про захист персональних даних”, Наказом Міністерства культури України “Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи” від 29.12.2008 № 1631/0/16-08, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Державними стандартами з бібліотечної справи, Державними стандартами про надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форми власності, Статутом бібліотеки, рекомендаціями методичних центрів, зокрема, Державної бібліотеки України для юнацтва, наказами та розпорядженнями вищих органів, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників бібліотеки, наказами та розпорядженнями керівництва бібліотеки, річними планами роботи, цим Положенням.
1.3. Відділ проводить аналітичну, науково-методичну, інформаційно-бібліографічну, проектну, соціологічну, інноваційну діяльність, спрямовану на формування позитивного іміджу бібліотеки та забезпечення ефективного функціонування МОБЮ та бібліотек області, забезпечення якісного і сучасного бібліотечного обслуговування молодих користувачів.
1.4. Відділ взаємодіє з бібліотеками всіх систем і відомств.
1.5. Зміни в напрямках діяльності відділу здійснюються в узгодженні з керівництвом і затверджуються наказом директора бібліотеки.

2. Основні завдання і функції відділу
2.1. Основні завдання відділу:
2.1.1. організаційно-методичне й інформаційне забезпечення професійних потреб бібліотекарів районних і міських ЦБС та публічних бібліотек ОТГ області;
2.1.2. аналіз стану бібліотечного обслуговування юнацтва в бібліотеках області — моніторинг, укладання пропозицій, аналітичних матеріалів;
2.1.3. організація науково-дослідницької діяльності аналітичного та прогностичного характеру щодо удосконалення роботи з користувачами юнацького віку;
2.1.4. виявлення і впровадження інновацій щодо бібліотечної роботи з юнацтвом і молоддю;
2.1.5. створення умов для підвищення кваліфікації бібліотекарів області, працюючих з юнацтвом, працівників МОБЮ, бібліотекарів системи профтехосвіти.
2.2. Відповідно до покладених завдань, відділ здійснює такі функції:
2.2.1. розробка стратегії розвитку МОБЮ, формування позитивного іміджу бібліотеки в громаді і професійному середовищі;
2.2.2. розробка методичних рекомендацій щодо організації бібліотечної роботи з юнацтвом і молоддю;
2.2.3. висвітлення інноваційного досвіду МОБЮ в професійних виданнях;
2.2.4. виявлення, розробка і написання грантових проектів спільно з іншими структурними підрозділами МОБЮ;
2.2.5. моніторинг діяльності бібліотек області з бібліотечного обслуговування юнацтва;
2.2.6. організація соціологічних досліджень щодо читання юнацтва, ролі бібліотеки у задоволенні інформаційних потреб, соціальної адаптації молоді, інтелектуального, творчого, духовного розвитку тощо та використання в роботі бібліотек області й впровадження інновацій за результатами досліджень;
2.2.7. сприяння участі бібліотекарів та молоді у Всеукраїнських конкурсах;
2.2.8. організація та проведення обласних конкурсів для молоді;
2.2.9. збір і поширення інформації про інноваційний досвід бібліотек області;
2.2.10. організація системи заходів для підвищення кваліфікації бібліотекарів області, працюючих з молоддю, працівників МОБЮ, бібліотекарів системи профтехосвіти;
2.2.11. координація діяльності бібліотек області з обслуговування молоді;
2.2.12. координація роботи з методичними центрами регіону та бібліотеками інших відомств, взаємодії з іншими обласними бібліотеками для юнацтва;
2.2.13. сприяння задоволенню інформаційних потреб користувачів області шляхом популяризації електронної доставки копій документів з фонду бібліотеки.

3. Зміст роботи відділу
3.1. Науково-методична робота
3.1.1. Відділ координує свою роботу з Миколаївською обласною універсальною науковою бібліотекою, Миколаївською обласною бібліотекою для дітей імені В. Лягіна, централізованими бібліотечними системами, бібліотеками об'єднаних територіальних громад області, юнацькими та молодіжними бібліотеками країни, бібліотеками інших відомств.
3.1.2. Основні види діяльності:
- аналізує стан бібліотечного обслуговування юнацтва в області, готує аналітичні звіти про діяльність бібліотек області щодо обслуговування юнацтва;
- організує систему інформування і консультування бібліотекарів області з питань обслуговування юнацтва, в тому числі онлайн;
- розробляє і укладає для видання методичні рекомендації, інструктивно-методичні матеріали з різних питань обслуговування юнацтва, готує статті для професійних видань;
- розробляє за узгодженням з адміністрацією МОБЮ і директорами ЦБС/бібліотек графік виїздів до публічних бібліотек області з метою надання методичної та практичної допомоги бібліотекарям, працюючим з юнацтвом;
- відповідає за систематичне і оперативне наповнення розділу сайту МОБЮ Творча лабораторія для фахівців та розділу блогу МОБЮ Методкомпот, сприяє наповненню краєзнавчих електронних баз даних на сайті;
- надає методичну та консультативну допомогу бібліотекам інших систем та відомств з питань роботи з читачами юнацького віку;
- готує матеріали на розгляд вищих установ та колегіальних органів;
- формує фонд документів з питань бібліотечної справи.
3.1.3. Бере участь у формуванні державної політики в бібліотечній сфері, розробці нормативно-правових актів, надає пропозиції до документів з бібліотечної справи державних та регіональних рівнів.
3.1.4. Організує обласні, локальні та бере участь у всеукраїнських соціологічних, маркетингових дослідженнях.
3.1.5. Розробляє та організовує комплекс заходів з підвищення кваліфікації бібліотекарів публічних бібліотек області та фахівців ОБЮ. Бере участь у заходах з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, що проводять інші бібліотеки.
3.1.6. Виявляє інновації в роботі інших бібліотек, здійснює їх експертну оцінку, сприяє впровадженню в роботу МОБЮ і бібліотек області.
3.1.7. Сприяє задоволенню інформаційних потреб користувачів області шляхом організації електронної доставки документів з фонду МОБЮ.
3.1.8. Координує написання проектів для грантових конкурсів.
3.2. Соціокультурна діяльність
3.2.1. Організовує та реалізує корпоративні проекти для молоді спільно з  бібліотеками області — Фестивалі молодіжної книги, виїзні інформаційні сесії, інформаційні марафони, акції тощо.
3.2.2. Бере участь в організації і проведенні загальнобібліотечних масових заходів та PR-акцій.

4. Керівництво та персонал відділу
4.1. Чисельність працівників відділу визначається штатним розписом бібліотеки.
4.2. Керівництво відділом здійснює завідувач відділу, який призначається на посаду і звільняється директором бібліотеки.
4.3. Завідувач відділу несе персональну відповідальність за організацію та зміст діяльності, виконання планових завдань відділу перед адміністрацією бібліотеки.
4.4. Робота відділу організується у відповідності до річних планів роботи бібліотеки та відділу, що затверджуються директором бібліотеки.
4.5. Обов’язки працівників відділу визначаєюься їхніми посадовими інструкціями.
4.6. Трудовий розпорядок у відділі регламентується “Правилами внутрішнього розпорядку бібліотеки”.


5. Права та обов'язки
5.1. Працівники відділу мають право:
5.1.1. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах відділу.
5.1.2. Виносити на обговорення Ради при директорі питання, що потребують координації та вирішення на більш високому рівні.
5.1.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності, пов'язаної з виконанням виробничих функцій і основних завдань відділу.
5.1.4. Отримувати від завідуючих інших підрозділів бібліотеки інформації для виконання покладених обов’язків.
5.1.5. Клопотати про заохочення кращих працівників, а у випадках порушення трудової і виробничої дисципліни окремими співробітниками вносити пропозицій про дисциплінарне стягнення.
5.1.6. Представляти бібліотеку за розпорядженням адміністрації в інших бібліотеках, установах.
5.2. Працівники відділу зобов'язані:
5.2.1. Своєчасно, якісно і в повному обсязі виконувати планові завдання та посадові обов'язки, підвищувати фахову кваліфікацію.
5.2.2. Забезпечувати збереження фонду відділу, техніки.
5.2.3. Дотримуватись трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.
5.2.4. Виконувати накази і розпорядження керівництва бібліотеки.

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
В процесі виконання покладених функцій відділ координує свою роботу з іншими структурними підрозділами бібліотеки:
6.1. з заступником директора з основної діяльності — з питань організації виробничої, наукової та методичної діяльності, планування та звітності;
6.2. з відділом автоматизації бібліотечних процесів — з питань використання техніки та програмного забезпечення, видавничої діяльності, наповнення сайту МОБЮ, редагування статей та матеріалів, проведення інтерактивних тренінгів, технічної підтримки заходів;
6.3. з відділом “Інтернет-центр”— з питань організації електронної доставки копій документів;
6.4. з відділом соціокультурної діяльності молоді — з питань організації масових заходів, обласних корпоративних проектів, PR-акцій тощо;
6.5. з відділом комплектування фондів, каталогізації документів та бібліографії — з питань організації фонду відділу.
З усіма відділами взаємодіє з питань організації підвищення кваліфікації.

7. Заключні положення
7.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, що не відносяться до компетенції відділу або суперечать чинному законодавству, не допускається.
7.2. Питання взаємодії між відділом та іншими структурними підрозділами бібліотеки вирішуються на рівні заступника директора з основної діяльності.

Интересная статья? Поделись ею с другими:


RSS-підписка

Підписка на публікації

Введіть ваш email:

Delivered by FeedBurner


Прозорро - публічні закупівлі

Я МАЮ ПРАВО!

Единая страна!
.